Hinnat ovat ALV 0%. B2B-hinnat ja tarjoukset kirjautumalla

Rekisteriseloste 17.12.2013

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste.


1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Tele-Tukku Oy

Yhteystiedot: Tele-Tukku Oy, Mikontie 3, 04430 JÄRVENPÄÄ

Puh. 09 41332200 (vaihde)


2. Yhteyshenkilö

Pasi Latva-Käyrä

Yhteystiedot: Tele-Tukku Oy, Mikontie 3, 04430 JÄRVENPÄÄ

Puh. 09 41332222 (suora)

Sähköposti: pasi@tele-tukku.fi


3. Rekisterin nimi

Tele-Tukku Oy:n yritysasiakasrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteriseloste koskee sellaisten luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyä, jotka käyttävät rekisterinpitäjän verkkokauppaa tai puhelinmyyntiä (asiakas). Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten: asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, rekisterinpitäjän tavaroiden ja palvelujen markkinointi, asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely, rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen, sekä uutiskirjeiden, mainosmateriaalin tai muiden tiedottavien asiakaspostitusten tai sähköpostien lähettäminen.


5. Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot: asiakkaan nimi ja yhteystiedot, työnantajayrityksen nimi, Y-tunnus, yhteystiedot ja taustatiedot, asiakasnumero, verkkokaupan käyttäjätunnus ja salasana, tietoa asiakkaan ja rekisterinpitäjän välillä tehdyistä tarjouksista, sopimuksista ja ostoista, sekä muista mahdollisista toimenpiteistä, tietoa asiakasyrityksen rekisterinpitäjän palvelujen käytöstä, sekä tietoa asiakkaan roolista yrityksessään ja asiakaspalautetiedot.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan luovuttamat tiedot (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1. kohta) ja asiakkaan ostoihin liittyvät tapahtumat (henkilötietolain 8 §:n 1. momentin kohdat 2 ja 5).


Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös ulkopuolisen osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tele-Tukku Oy ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle kuin vain asiakkaan omasta tai viranomaisen pyynnöstä, voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.


8. Rekisterin suojaus

A. Manuaalinen aineisto

Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Tele-Tukku Oy:n toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu.


B. Sähköisesti talletetut tiedot

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Tele-Tukku Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään ja palvellakseen asiakasta. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

Tiedot sijaitsevat Tele-Tukku Oy:n suljetussa verkossa, joka on suojattu teknisesti palomuurilla.


HENKILÖTIETOLAIN 24 §:N MUKAINEN INFORMAATIO ASIAKKAILLE


Tarkastusoikeus


Tele-Tukku Oy:n yritysasiakasrekisteriä käsittelevä rekisteriseloste on nähtävillä Tele-Tukun toimitiloissa osoitteessa Mikontie 3, 04430 JÄRVENPÄÄ.


Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Pasi Latva-Käyrä, Tele-Tukku Oy, Mikontie 3, 04430 JÄRVENPÄÄ.


Rekisterinpitäjä oikaisee, täydentää ja poistaa tarvittaessa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon.

Kielto-oikeus


Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointia varten. Asiakas voi tehdä kiellon ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai puhelimitse rekisterin ylläpitäjälle.
Tiedusteluja ja palautetta rekisteristä voi lähettää sähköpostitse: pasi@tele-tukku.fi.